ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠ. απο 50 €* ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ* ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Τ.Α.Π.

Αναλαμβάνουμε την γρήγορη έκδοση πιστοποιητικών όπως Τ.Α.Π., πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, απόσπασμα ανάρτησης κ.α. από τον δήμο της Αθήνας και άλλους δήμους της Αττικής.

Σας απαλλάσσουμε από την ταλαιπωρία. Σας βοηθάμε στην γρήγορα αγορά η πώληση του ακινήτου σας.

Η γρήγορη έκδοση πιστοποιητικού ΤΑΠ σε μεγάλους δήμους όπως στο δήμο Αθηναίων, δήμο Πειραιά και άλλους δήμους της Αττικής είναι μια κουραστική και πολύωρη εργασία.

Συχνά μάλιστα όποιος δεν εξειδικεύεται στην καταχώρηση των αιτήσεων ταπ μπορεί να κάνει λάθη που να του στοιχίσουν όταν έχει βγάλει το πιστοποιητικό να ξεκινήσει από την αρχή.

Αν επιθυμείτε να αναλάβουμε εμείς όλο το χρόνο αναμονής γατί είσαστε πολυάσχολοι η γιατί δεν θέλετε να λείψετε απο την εργασία σας και θέλετε άμεσα, γρήγορα και σωστά, ακόμα και αυθημερόν* την έκδοση πιστοποιητικού ΤΑΠ για την μεταβίβαση ακινήτου , μπορείτε να απευθυνθείτε σ εμάς.

Με κόστος απο μόνο 50 ευρω* μπορούμε να υποβάλουμε τα δικαιολογητικά στο δήμο Αθηναίων, Πειραιά και άλλους δήμους και να πάρουμε ακόμα και αυθημερόν* ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάσημα, το πιστοποιητικό Τ.Α.Π. για το ακίνητο σας. χωρίς να ταλαιπωρείστε εσείς , χωρίς να ταλαιπορείτε με λάθη τους υπαλλήλους του εκάστοτε δήμου.

(*Όταν επιτρέπεται η φυσική παρουσία μας στο δήμο για την έκδοση πιστοποιητικών)

Αναλαμβάνουμε ολες τις εξωτερικές εργασίες γύρω απο την μεταβίβαση του ακινήτου σας, ολα τα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε απο το δήμο, απο το κτηματολόγιο όπως πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ή απόσπασμα ανάρτησης κ.α. απο το υποθηκοφυλακείο κ.α.)

Μπορούμε ν αναλάβουμε την έκδοση Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, ΚΑΕΚ, και αφήστε τις ουρές και την σωστή συμπλήρωση αιτήσεων και τον έλεγχο των παραλαμβανόμενων πιστοποιητικών σ εμάς.

Μπορούμε να πάρουμε και απο το γραφείο σας η το σπίτι σας τα έγραφα και να σας φέρουμε το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου άμεσα στο χώρο σας. Κόσος 5 ευρω για το παράβολό και 10 ευρω για την αμοιβή μας για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και χορηγείται:

  • σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. αν δηλαδή ενα ακίνητο ανοίκει σε πολλούς ιδιοκτήτες , ενας απο αυτούς μπορεί να κάνει την αίτηση η την εξουσιοδότηση.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 10 γ΄ του Ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 δ΄ του Ν. 4164/0013.

Άνθρωπος μας θα επισκεφθεί την υπηρεσία του δήμου στις 7.00 το πρωί και θα πάρει έτσι προτεραιότητα μέχρι ν ανοίξει η υπηρεσία στις 9.00 , το αργότερο μέχρι το μεσημέρι θα έχει εξεταστεί η αίτηση και θα έχουμε πάρει το πιστοποιητικό ΤΑΠ αν τα παρακάτω εξεταζόμενα χαρτιά προσκομιστούν.

Ποια τα δικαιολογητικά για την βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Για να λάβετε τη βεβαίωση ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου τα εξής:

  1. Συμβόλαιο ακινήτου (τελευταίο)
  2. Φωτοτυπίες ταυτότητας
  3. Στοιχεία ιδιοκτητών (πλήρη & ΑΦΜ)
  4. Τελευταίο πληρωμένο λογαριασμό ΔΕΗ
  5. Τυχόν τακτοποιήσεις (από μηχανικό)
  6. Ποσοστά και χιλιοστά επί των οικοπέδων και των ακινήτων αναλυτικά
  7. Εξουσιοδότηση, αν δεν παρουσιαστούν οι ιδιοκτήτες

Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Εσόδων στο τηλέφωνο 212025756 και 705.

Για: Α. Βεβαιώσεις περί μή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μεταβίβαση ακινήτου Ν. 4483/2017 άρθρο 59.

Β. Δηλώσεις μή ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Ν. 4555/2018 άρθρο 222.

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων του, ότι :

Α. Οι βεβαιώσεις περί μή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μεταβίβαση ακινήτου N. 2130/1993 άρθρο 24 παράγρ. 18 και Ν. 4483/2017 άρθρο 59, χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως στο Δήμο – τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π., Λιοσίων 22 στον 2ο όροφο.

Οι οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση ακινήτου καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, στην θέση Ηλεκτρονική διακυβέρνηση → οδηγίες – αιτήσεις → όλες οι υπηρεσίες → τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π.

Για όσες αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στο τμήμα ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες από της 9:00π.μ. έως 12:30μ.μ. τηρούμενης της σειράς προτεραιότητας και ανάλογα τον αριθμό των προσερχομένων πολιτών, θα εξυπηρετούνται αυθημερόν μέχρι και δυο βεβαιώσεις ακινήτων ανά αιτούντα.

Αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται και στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού. Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ή ηλεκτρονικά, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μέσω πρωτοκόλλου, ελέγχονται από την υπηρεσία μας και ειδοποιούνται οι αιτούντες στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται στις αιτήσεις για την καταβολή τυχόν οφειλών από διαφορές τετραγωνικών μέτρων ή από άλλες αιτίες (π.χ αναδρομικά Τ.Α.Π., ανείσπρακτα τέλη) και αφού αυτές εξοφληθούν θα ειδοποιούνται για την παραλαβή από την υπηρεσία οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς.

Β. Για τα μή ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ο Ν. 4555/2018 άρθρο 222 παρ. 2 ορίζει ότι. : «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.».

Οι δηλώσεις καταχωρούνται μηχανογραφικά και οι αποδείξεις υποβολής των δηλώσεων παραλαμβάνονται από τους δηλούντες, καταβάλλοντας παράλληλα το οφειλόμενο τέλος ακίνητης περιουσίας από την διακοπή της παροχής.

Δηλώσεις επίσης, μπορούν να υποβάλλονται και στο πρωτόκολλο του Δήμου μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού. Οι δηλώσεις οι οποίες αποστέλλονται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ή ηλεκτρονικά, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου, ελέγχονται από την υπηρεσία, καταχωρούνται μηχανογραφικά, αποστέλλοντας στους δηλούντες ταχυδρομικά την απόδειξη υποβολής της δήλωσης με σημείωση επ’ αυτής ότι θα λάβουν νέα ενημέρωση για τις όποιες προκύπτουσες οφειλές αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο οι παροχές ήταν κομμένες. Με την βεβαίωση αυτών αποστέλλονται οι χρεώσεις με τα Α.Χ.Κ. για να καταβληθούν στο ταμείο του Δήμου.