Categories
Uncategorized

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠ. ΤΙΜΗ απο 50 €*. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ* ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΗ Τ.Α.Π. ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛ. ΣΤΟ 6973495966.

Αφήστε τις ουρές σ εμάς. Αφήστε την γραφειοκρατεία σ εμάς. Αναλαμβάνουμε την γρήγορη καταχώρηση της αίτησης και την σωστή και γρήγορη έκδοση του πιστοποιητικού Τ.Α.Π. για την μεταβίβαση του ακινήτου σας από τον δήμο της Αθήνας, τον δήμο Πειραιά, Γλυφάδας, Ηλιούπολης και άλλους δήμους της Αττικής.

(επίσης αναλαμβάνουμε την γρήγορη έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου καθώς και την γρήγορη κατάθεση των συμβολαίων ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στα στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών και άλλων υποθηκοφυλακείων της Αττικής)

Σας απαλλάσσουμε από την ταλαιπωρία και τις χαμένες ώρες σας. Σας βοηθάμε στην γρήγορα αγορά η πώληση του ακινήτου σας. Η γρήγορη έκδοση πιστοποιητικού ΤΑΠ σε μεγάλους δήμους όπως στο δήμο Αθηναίων είναι μια κουραστική και πολύωρη εργασία . Αν επιθυμείτε να αναλάβουμε εμείς ολο το χρόνο αναμονής γατί είσαστε πολυάσχολοι η γιατί δεν θέλετε να λείψετε απο την εργασία σας και θέλετε άμεσα η και αυθημερόν την έκδοση πιστοποιητικού ΤΑΠ για την μεταβίβαση ακινήτου , μπορείτε να απευθυνθείτε σ εμάς. Με κόστος απο μόλις 50 ευρω* μπορούμε να υποβάλουμε ακόμα και αυθημερόν* τα δικαιολογητικά στο δήμο Αθηναίων, τον δημο Πειραιά και άλλους δήμους και να πάρουμε ακόμα και αυθημερόν* το πιστοποιητικό Τ.Α.Π. για την μεταβίβαση του ακινήτου σας και να σας το παραδώσουμε στο γραφείο ή στο σπίτι, ή στο συμβολαιογράφο σας, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα για να βοηθήσουμε στην έγκαιρη σύνταξη του συμβολαίου πώλησης ή αγοράς του ακινήτου σας.

Επίσης μπορούμε ν αναλάβουμε την έκδοση Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, την έκδοση αποσπάσματος ανάρτησης απο το κτηματολόγιο, ΚΑΕΚ, κ.α. και αφήστε τις ουρές σ εμάς.

Μπορούμε να παραλάβουμε και απο το γραφείο σας η το σπίτι σας ή ηλεκτρονικά με e-mail τα έγραφα και να σας φέρουμε το Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή το απόσπασμα ανάρτησης άμεσα (ακόμα και αυθημερόν) στο χώρο σας.

Κόσος 5 ευρω για το παράβολό για την έκδοση του πιστοποιητικού +20 ευρω για την ταχύτατη επίσκεψη μας στο γραφείο κτηματογράφισης.

Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και χορηγείται: – σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. αν δηλαδή ενα ακίνητο ανοίκει σε πολλούς ιδιοκτήτες , ενας απο αυτούς μπορεί να κάνει την αίτηση η την εξουσιοδότηση. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 10 γ΄ του Ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 δ΄ του Ν. 4164/0013. Άνθρωπος μας θα επισκεφθεί την υπηρεσία του δήμου στις 7.00 το πρωί και θα πάρει έτσι προτεραιότητα μέχρι ν ανοίξει η υπηρεσία στις 9.00 , το αργότερο μέχρι το μεσημέρι θα έχει εξεταστεί η αίτηση και θα έχουμε πάρει το πιστοποιητικό ΤΑΠ αν τα παρακάτω εξεταζόμενα χαρτιά προσκομιστούν. Ποια τα δικαιολογητικά για την βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ Για να λάβετε τη βεβαίωση ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου τα εξής: 1. Συμβόλαιο ακινήτου (τελευταίο) 2. Φωτοτυπίες ταυτότητας 3. Στοιχεία ιδιοκτητών (πλήρη & ΑΦΜ) 4. Τελευταίο πληρωμένο λογαριασμό ΔΕΗ 5. Τυχόν τακτοποιήσεις (από μηχανικό) 6. Ποσοστά και χιλιοστά επί των οικοπέδων και των ακινήτων αναλυτικά 7. Εξουσιοδότηση, αν δεν παρουσιαστούν οι ιδιοκτήτες Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Εσόδων στο τηλέφωνο 212025756 και 705. Για: Α. Βεβαιώσεις περί μή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μεταβίβαση ακινήτου Ν. 4483/2017 άρθρο 59. Β. Δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Ν. 4555/2018 άρθρο 222. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων του, ότι : Α. Οι βεβαιώσεις περί μή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για μεταβίβαση ακινήτου N. 2130/1993 άρθρο 24 παράγρ. 18 και Ν. 4483/2017 άρθρο 59, χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως στο Δήμο – τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π., Λιοσίων 22 στον 2ο όροφο. Οι οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση ακινήτου καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, στην θέση Ηλεκτρονική διακυβέρνηση → οδηγίες – αιτήσεις → όλες οι υπηρεσίες → τμήμα ανταποδοτικών τελών και Τ.Α.Π. Για όσες αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στο τμήμα ανταποδοτικών τελών και ΤΑΠ με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες από της 9:00π.μ. έως 12:30μ.μ. τηρούμενης της σειράς προτεραιότητας και ανάλογα τον αριθμό των προσερχομένων πολιτών, θα εξυπηρετούνται αυθημερόν μέχρι και δυο βεβαιώσεις ακινήτων ανά αιτούντα. Αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται και στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού. Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ή ηλεκτρονικά, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μέσω πρωτοκόλλου, ελέγχονται από την υπηρεσία μας και ειδοποιούνται οι αιτούντες στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται στις αιτήσεις για την καταβολή τυχόν οφειλών από διαφορές τετραγωνικών μέτρων ή από άλλες αιτίες (π.χ αναδρομικά Τ.Α.Π., ανείσπρακτα τέλη) και αφού αυτές εξοφληθούν θα ειδοποιούνται για την παραλαβή από την υπηρεσία οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτούμενοι από αυτούς. Β. Για τα μή ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ο Ν. 4555/2018 άρθρο 222 παρ. 2 ορίζει ότι. : «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.». Οι δηλώσεις καταχωρούνται μηχανογραφικά και οι αποδείξεις υποβολής των δηλώσεων παραλαμβάνονται από τους δηλούντες, καταβάλλοντας παράλληλα το οφειλόμενο τέλος ακίνητης περιουσίας από την διακοπή της παροχής. Δηλώσεις επίσης, μπορούν να υποβάλλονται και στο πρωτόκολλο του Δήμου μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού. Οι δηλώσεις οι οποίες αποστέλλονται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ή ηλεκτρονικά, πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου, ελέγχονται από την υπηρεσία, καταχωρούνται μηχανογραφικά, αποστέλλοντας στους δηλούντες ταχυδρομικά την απόδειξη υποβολής της δήλωσης με σημείωση επ’ αυτής ότι θα λάβουν νέα ενημέρωση για τις όποιες προκύπτουσες οφειλές αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο οι παροχές ήταν κομμένες. Με την βεβαίωση αυτών αποστέλλονται οι χρεώσεις με τα Α.Χ.Κ. για να καταβληθούν στο ταμείο του Δήμου.